Hakkımızda
 

KURULUŞUMUZ

Promist; bilgi iletişiminin çağdaş, yüksek teknolojilerle bilişim gerçeğini otomasyona geçirecek yazılım programlarının pazarlama ve satışını gerçekleştiren ve kurumların etkin ve yetkin bir biçimde kullanımlarını sağlamak için oluşmuş bir kurumdur.

Promist; bilişim teknolojilerini özümsemiş, alanlarında uzman yönetim ve koordinasyonda misyon ve vizyon oluşturan, birikimli bir ekip tarafından kurulmuştur.

Promist; pazarladığı yazılım ürünleriyle, hayatı kolaylaştıracak pratikleri bireye ve topluma kazandıran, keyifle kullanımını sağlayacak projeleri gerçekleştirmede doğru ve dürüst, yöntemler belirleyerek, evrensel bir tutkuyla insanlık idealinde sektörel hizmetler sunmaktadır.

Bireysel, toplumsal ve sektörel alanlarda gelişen teknolojilerin kullanımında hatasız yazılım sistemlerinin kurulması, yazılım gerçeğiyle bütün işlemlerin, iyi, güzel ve doğru konseptine etik ve teknik olarak yazılım disiplini oluşturmak için projeler üreten ekibimiz, Promist Bilgi İletişim Teknolojileri A.Ş. olarak hizmet vermektedir.

Karmaşık hale gelen yönetimlerin ve ticari işletmelerin, üretim ve kurumsal ilişkilerinde ortaya çıkabilecek yazılım sorunlarına bilimsel bir yaklaşım getirmek..

Kurum ve kuruluşların olası yazılım risklerini mümkün olduğunca sorun oluşmadan önleyici, proaktif danışmanlık hizmetleri sunmak;

Sektörel çalışmalarda zamanı verimli hale dönüştüren Projeleri sektörü yaşayarak oluşturmak..

Kurum ve kuruluşların oluşmuş sorunlarına aktif şekilde sonuçlandırıcı çözümler üretmek..

Aynı zamanda kendisinin yeniden yapılanmasında sistemin ruhunu oluşturacak yazılım projelerinin öncüsü statüsüne kavuşmak...

Bunlarla kalmayıp sektörün otoritelerini yetiştiren bir ekol olmak için Promist Bilgi İletişim Teknolojileri A.Ş. kurulmuştur.

DEĞERLERİMİZ

Promist; uzmanı olduğu işe talip olur.Ya da talip olduğu işin uzmanlarını değerlendirir.Herşeyde bilgili olmayı,bilgeliği, ve uzmanlaşarak kariyere ulaşmayı esas almaktadır.

Promist; iş ilişkisini aşan, hakedilmiş kişisel ve kurumsal güvene layık olmayı esas alır.Sadece ürün satışında değil; eğitim, hizmet,destek ve danışmanlıklarıyla karşılıklı güven oluşturmayı prensip olarak görür.

Promist; evrensel ölçülerle doğru olmayı, doğruyu söylemeyi ve doğru davranmayı dürüstlük esası olarak kabul etmektedir.

Promist; yapılan her türlü işin gereğinin yerine getirilmesinde adaleti, etik ve estetik değerlerle yerine getirmeyi esas almaktadır.

Promist; işbirliği yaptığı ve hizmet sunduğu kişi, kurum ve kuruluşların sırlarını ve zaaflarını iş ilişkisini aşan bir samimiyetle muhafaza etmeyi dostluk ve sadakat olarak kabul etmektedir.

Promist; kişi, kurum ve kuruluşların işlerine,görüşlerine,zevklerine ve tercihlerine saygı duyar. Önyargısız her hal ve şartta,hizmet sunmaya özen gösterir.

MİSYONUMUZ

Promist; otomasyonda bilgi, beceri ve marifetini sunduğu kendi yazılım ürünleriyle güven ve teslimiyetle kullanıcılarının hayranlıklarını kazanmayı kendisi için bir görev saymaktadır.

Promist; kişisel ve kurumsal faaliyetlere ilişkin varolan tüm kullanım risklerini ortadan kaldıran projeleriyle bilişim ve yazılım sistemleri oluşturmada sekreterya,koordinasyon ve yönetim kolaylığı sağlayan yazılım ürünlerinin kullanımını amaçlamaktadır.

Promist; bilişimi hukuk ve etik değerlerle mutlu insan profilinin oluşumunda bilgi ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak en uygun,en kullanışlı yazılım ürünlerini dijital hayata hakim kılmak için çaba harcamaktadır.

Promist; yazılım sektörünün öncülüğünü yapmak için bir hedef belirlemektedir.Bu hedef insanı mutlu kılan bir hedeftir.

Promist; müşteri memnuniyetini esas alır.Mutlu bir toplum özlemi çeken insanlarımıza layık olduğu hizmetleri hakkıyla vermeyi kendisi için bir disiplin,müşterisi için hak olarak benimsemiştir.

VİZYONUMUZ

Promist; oluşturduğu sistemle getireceği kolaylıklarla, bütün kişi kurum ve kuruluşların, bireyden sektöre,sektörden

e-devlete kadar entegrasyonunu sağlamak için çaba göterir. Yönetim ve koordinasyon sistemi sağlıklı çalıştıran ve geliştiren özelliğiyle bilgi-iletişim ve sistem yazılım alanındaki hizmetlerini yagınlaştırmayı kendisi için bir hedef belirlerken en büyük metropolden küçük yerleşme birimlerine ve en ücra köşelere kadar nüfuz etmeyi bir görev ve sorumluluk sayar.

Promist; sektöründe hak ettiği öncülüğü yapmak kişi, kurum ve kuruluşların yazılım sistemlerindeki ihtilaflarına ve ihtiyaçlarına alternatif çözümler getirecek, aynı zamanda projeler üretip,müşterilerinin dostluklarını da kazanmak ister.

Promist; kişi kurum ve kuruluşların toplam kaliteye ulaşmasında bilimsel ve entegre hizmetler sunar. Hizmet yelpazesini sürekli olarak çağın gereklerine uygun, sektörel uzmanlıklarla istikrarlı,tatminkar, seri, anlaşılır bir şekilde hizmet ve destek vermeyi,verimliliği her alanda katlanarak büyümek olarak algılar.Zaman,hız verimlilik,iş hacmi, işkolaylığı, keyifli bir iş ortamı sağlayarak sinerji oluşturmak ister.