SİTE YÖNETİMİ & PLAZA

 SİTE VE APARTMAN YÖNETİM PROGRAMI

Site ve Apartman Yönetim Programı :

Site ve Apartman Yönetim Programı ; Özellikle site ve apartman yöneticilerinin işini ciddi anlamda kolaylaştıran site ve apartmanda oturan sakinlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir programdır. Site ve apartman yönetim programı aidat takiplerinden ortak alan giderlerine varıncaya kadar bir çok giderin site veya apartmanda oturan kişilere belirli oranlarda otomatik olarak yansıtarak yöneticinin işini oldukça kolaylaştırır.
SİTE VE APARTMAN YÖNETİM PROGRAMI
            Resital Site- Plaza yönetim programı bir sitenin ihtiyaç duyabileceği tüm programları kapsayan entegre bir sistemdir.
            SİTE VE APARTMAN YÖNETİM PROGRAMI aşağıda belirtilen modül ve alt modüllerden oluşur.
 
            
SİTE VE APARTMAN YÖNETİM PROGRAMI
Site ile ilgili genel tanımların ve işlemlerin yapıldığı modüldür. Aşağıdaki alt bölümlerden oluşur.
Blok, Sayaç, Aile yakınlık, Daire tip, Daire aidat tip Tanımları
Tahakkuk, gecikme faiz muhasebe kod tanımları, vade farkı opsiyon gün faiz % tanımları, tahakkuk gün tanımlatı, icra opsiyon gün tanımları
Daire tanımları; Blok, kat, alan m2 ve arsa pay m2 ….
Üye tanımları, üye daire ilişki tanımları (Sahibi, kiracı, vekil) (Kullanıyor, kirada, taşındı, sattı)
Üye Aile fert tanımları. (yakınlık, nufüs cüzdan bilgileri, araç plaka no vs.)
Toplu üye aidat tahakkuk işlemleri. Bütçe veya daire aidat tip bazında.
Toplu gider tahakkuk işlemleri
Sayaç bilgi giriş işlemleri. (Elektrik, su, doğalgaz)
Toplu üye tahakkuk yazım ve e-mail gönderim işlemleri
Toplu üye hesap ekstresi yazım ve e-mail gönderim işlemleri
Üye tahakkuk detayında Tahsilat işlemleri
Toplu vade farkı hesaplama ve tahakkuk işlemleri
Üye giriş – çıkış işlemleri
Hukuk büro tanımları
Toplu ve tek üye icra işlemleri
Adres beyan form ve listeleri
Raporlar
 

 Bütçe

         Gelir bütçe işlemleri
Gider bütçe işlemleri
Eşit, Daire m2, arsa pay gibi dağıtım anahtarı ile gider dağıtımları
Aidat bütçesi hesaplama
Aidat bütçesi işlemleri
 
 
 
  
        
Genel Muhasebe
            Hesap planı, İngilizce ve Türkçe hesap adları, her bir hesabın niteliği ve işleyişi ile ilgi açıklamalar
            TL, Dövizli ve miktarlı muhasebe fişleri,
            Detaylı fiş şablonları, fiş kopyalama, pratik ve hızlı bilgi giriş için kısa yol tuşları
            Normal, dövizli, miktarlı Türkçe veya İngilizce genel mizan. Kapanış fişi dahil, hariç, pasif fişler dahil, hariç, rapor dövizli, masraf merkezi seçimli gibi bir çok seçenekli mizan hesaplama ve yazımı
            Defteri kebir, muavin defter  yevmiye defteri, kasa defteri gibi yasal defterlerin yazımı
            Hesap ekstreleri, toplu fiş yazımları
            Yansıtma ve dönem sonu işlem tanımları ve muhasebeleşmesi.
            Türkce ve İngilizce mali analiz tabloları. Bilanço, gelir tablosu, s.m.m. tablosu gibi
            Kapanış ve açılış fiş oluşturma
            Hesapno değişikliği, aktarımı, yevmiye numaratörü gibi destek programları
            Genel raporlar
 
İşletme Defteri
            Gelir ve gider defter kayıtları
            Hesap planı
Gelir ve gider defter yazımı
Aylık kdv durum hesabı
Gelir ve gider hesap ekstreleri
İşletme hesap özeti
T-Raporu
Raporlar
 
Beyannameler
            Beyannamelerde bulunan hesapla tuşu ile beyanname için gerekli olan bir çok bilgi sistem tarafından otomatik hesaplanır.
Katma değer vergisi beyanname 1
Katma değer vergisi beyanname 2
Muhtasar beyanname
Form BA
Form BS
Geçici vergi beyannamesi (Gelir vergisi Mükellefleri için)
Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi Mükellefleri için)
Damga vergisi beyannamesi
 
Tanımlar – Diğer İşlemler
Kartlar
            Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider, Müşteri Çek, Müşteri Senet, Şahsi Çek, Şahsi Senet Kartları
Hareketler
            Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider Hareketleri
Hesap Ekstreleri
            Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider Hesap Ekstreleri
Cari Kasa Defteri
Raporlar
            Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider, Müşteri Çek, Müşteri Senet, Şahsi Çek, Şahsi Senet Raporları
Analiz İşlemleri
Stok Envanter, Satış maliyet hesaplamaları
Fatura form ayarları
Kartoteks İşlemleri
            Adres Listesi
            Toplu Mail ve Sms gönderimi
            Tanımlar
Konsolidasyon İşlemleri
            Cari, Stok, Müşteri Çek, Müşteri Senet, Şahsi Çek, Şahsi Senet Konsolidasyonları
 
 
 
 
Finans İşlemleri
Satış, Alım İşlemleri; Satış, Alım, Satış İade, Alım İade, İhracat, İthalat fatura işlemleri, Devir fiş girişleri
Tahsilat – Ödeme İşlemleri; Cari Tahsilat, Gelen Havale, Cari Ödeme, Giden Havale, Bankaya Yatan, Bankadan Çekilen, Cari Borç Dekontu, Cari Alacak Dekontu, Banka Borç Dekontu, Banka Alacak Dekontu, Kasa Virman, Banka Virman, Cari Virman, Kasa Tahsilat, Kasa Ödeme, Kasa Açılış, Banka Açılış, Cari Açılış fiş girişleri
Masraf İşlemleri
Hızlı Fatura İşlemleri
Toplu Z-Rapor İşlemleri
Müstahsil Makbuz İşlemleri
Çek giriş, çıkış, hareket bordroları
Senet giriş, çıkış, hareket bordroları
Şahsi Çek çıkış, hareket bordroları
Şahsi Senet çıkış, hareket bordroları
Serbest Meslek Makbuzu
Kira Tahakkuk İşlemleri
Doküman – Dilekçe İşlemleri
Muhasebeci Şirketine özel
            Muhasebeci Serbest Meslek Makbuzu
            Mükellef Cari İşlemleri
            Toplu Kira Tahakkuk İşlemleri
            Toplu Beyannameler Listesi ve İşlemleri
            Muhasebeci Raporları
 
Personel Takip
Çalışılan Ay – Şablon Seçimi
Detaylı personel kart tanımları
Aile durum tanımları
Netten brüte hesaplama
Günlük puantaj işlemleri
Aylık puantaj işlemleri
Yasal Tanımlar
Şirket Parametreleri
Normal, Fazla mesai, Ek kazanç ve ek kesinti tanımları
Personel, Puantaj ve hesaplama şablon tanımları
Masraf merkezi bazında muhasebe entegrasyon tanımları ve muhasebe fişi oluşturma       Avans işlemleri
Banka işlemleri
Bordro, personel rapoları      
E-Bildirger
Kıdem ve İhbar tazminat işlemleri ve raporları
İŞKUR, SSK ve Bölge çalışma bildirge ve çizelgeleri
Vizite kağıdı hesaplama ve yazımı
İbraname, vergi bildirim raporları
Aile durum, kimlik, jandarma bildirim listeleri
Ücret pusulası, hizmet erbabı ücret bordrosu, bordro icmal ve diğer bir çok raporlar
 
 
 
Demirbaş
Demirbaş kartları
Amortisman hesaplama işlemleri
Demirbaş hareket işlemleri
Amortisman ve demirbaş raporları